Kontakt

Masz jakieś pytania dotyczące działania serwisu? Napisz do nas!

SIEDZIBA SPÓŁKI

Cener Sp. z o.o.
ul. Hetma 22
60-166 Rzeszów
NIP: 779 99 99 993

Sąd Rejonowy Rzeszów – Nowe Miasto Rzeszów, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099999, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych.

FORMULARZ KONTAKTOWY